ค่ายพบพระเจ้า

เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2018 คริสตจักรมหาชลจัด “ค่ายพบพระเจ้า” ณ พระนิเวศน์เรือโนอาห์ โดยค่ายนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิก เข้าใจ พระทัยพระบิดา และรู้จักพระลักษณะพระเจ้าแห่งการคืนดี กลับใจเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อรับการเยียวยา ศิษยาภิบาลคริสตจักรลูก ได้หนุนใจท้าทายในการรับใช้ ในช่วง Pastor Talk และอ.ดร.วีระเดช ศิษยาภิบาลคริสตจักร ได้นำคำอธิษฐานซึ่งเป็นภาระใจของแต่ละคนมอบให้พระเจ้า เสมือนดั่งเครื่องบูชาที่มีชีวิต โดยมีผู้ร่วมค่ายประมาณ 200 คน

Copyright © 2019 คริสตจักรมหาชล กรุงเทพฯ.