คริสต์มาสแห่งรัก 2018

คริสตจักรมหาชล จัดงาน”คริสต์มาสแห่งรัก” ที่พระนิเวศน์เรือโนอาห์ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา ช่วงเช้าซึ่งเป็นรอบนมัสการ มีแขกผู้ให้เกียรติทั้งผู้ใหญ่ และเด็กเยาวชนเข้ารวมนมัสการเป็นจำนวนมาก ทีมนมัสการได้นำบทเพลง คริสต์มาส มาร้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่ให้พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาบังเกิดในโลก เพื่อผู้คนที่วางใจจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ซึ่งมีคนตอบสนองรับเชื่อมากมาย ช่วงบ่าย มีการจับหางบัตรเพื่อรับของขวัญสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่ห้องประชุมบุษราคัม และโดยรอบบริเวณห้องประชุมมีซุ้มเกมส์ กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมเล่นอย่างสนุกสนานกัน ช่วงค่ำคืน ซึ่งเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง จัดเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการจำลองภาพแสง สี เสียง ในชุดต้นไม้แห่งชีวิต มหากาฬนกแห่งสวงสวรรค์และการแสดงชุด Avatars พระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานคริสต์มาสเพื่อการประกาศ ในคำ่คืนนี้กว่า 300 คน”

Copyright © 2019 คริสตจักรมหาชล กรุงเทพฯ.